LAMU for DCA og ICROFS

Vi er DCAs og ICROFS' lokale arbejdsmiljøudvalg

Vores arbejde er at planlægge og rådgive om arbejdsmiljøtiltag her på vores arbejdsplads. Vi drøfter arbejdsmiljøindsatsen, rådgiver om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og følger op på, om arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende. 

Hvis du har spørgsmål, kommentar eller gode ideer, så skriv endelig til os. 


Referater:


Forretningsorden for LAMU for DCA og ICROFS


APV


Årlige Arbejdsmiljødrøftelser