Kommunikation

DCA er ramme for AU's tværgående faglige kommunikation med jordbrugs- og fødevaresektoren og står til rådighed som forskernes faglige sparringspartner. Det gælder både i forhold til at vedligeholde og etablere forskningssamarbejde med sektoren og i forhold til at håndtere kommunikationsmæssige problemstillinger i relation til myndighedsbetjeningen.

DCA skal således altid involveres i forbindelse med problemstillinger, som har relation til kontrakten med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

DCA Centerenheden kan hjælpe med følgende opgaver:

Støtte til løsning af kommunikationsopgaver

  • Rådgivning om faglige kommunikationsvalg i både danske og internationale forskningsprojekter
  • Bidrag til udarbejdelse af proaktive kommunikationsplaner
  • Støtte til krisekommunikation
  • Rådgivning og støtte til udarbejdelse af journalistiske produkter i forbindelse med formidling af forskningsresultater, bevillinger etc.
  • Tilbud om træningskurser med fokus på både mediehåndtering- og myndighedsbetjening
  • Udvikling af hjemmesider, som samler forskningen på tværs af institutter og forskergrupper
  • Hjælp til udvikling af projekthjemmesider, herunder SharePoint-sider
  • Udarbejdelse af informationsmaterialer om faglige emner inden for fødevare- og jordbrugsforskningen, samt redigering, opsætning og publicering af DCA-rapporter

Støtte til afholdelse af arrangementer og rundvisninger

  • Bistand til synliggørelse og afvikling af forskningsrelaterede arrangementer, heriblandt udarbejdelse af pressemateriale, rundvisninger etc.