Kvalitetssikring af artikler til DCAs nyhedsbrev

I det redaktionelle arbejde søger vi at efterleve Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation som bygger på det nationale kodeks for forskningsintegritet.

Ved udarbejdelsen af artiklerne har vi derfor fokus på, at indholdet er korrekt, og at artiklerne giver en retvisende forståelse af forskningen. Herudover skal artiklerne oplyse om relevante forhold vedr. bestilling, finansiering, eksternt samarbejde og eventuelle eksterne bidrag.

Godkendelse

Artikler til DCA's nyhedsbrev udarbejdes som hovedregel af instituttets eller DCA's kommunikationsmedarbejdere.

Artiklen skal godkendes af forskeren, som også skal udfylde dette kvalitetssikringsskema, der sendes til kommunikationsmedarbejderen.

Når dette er sket, og før offentliggørelse af artiklen, videresender kommunikationsmedarbejderen denne til godkendelse og eventuel kommentering hos den respektive institutleder og DCA's direktør. Forskeren, DCA's chefkonsulent og redaktøren af nyhedsbrevet får kopi af mailen.

Orientering

Før offentliggørelse orienteres dekanat og evt. andre relevante interessenter ved AU. Hvis artiklen har relevans for myndighedsbetjeningen, orienteres DCA's myndighedsgruppe (Early Warning). Gruppen omfatter DCA's myndighedskoordinatorer, kontaktpersoner i relevante styrelser samt den eller de medarbejdere, som har bestilt den pågældende myndighedsopgave.