DCA's nyhedsbrev

DCA udgiver et elektronisk nyhedsbrev, der indeholder artikler om myndighedsopgaver og forskningsnyheder fra institutter ved DCA.

Artiklerne omhandler bl.a.:

  • Udførte myndighedsopgaver
  • Nye forskningsresultater (primært fra videnskabelige publikationer)
  • Nye forskningsprojekter
  • Kommende arrangementer
  • Omtale af DCA rapporter og andre publikationer
  • Nye initiativer, f.eks. etablering af nye centre, indvielse af nye faciliteter m.m.
  • Personalia – primært udnævnelser og priser

Modtagere

Nyhedsbrevet sendes til en bred vifte af modtagere, herunder rådgivere, myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og privatpersoner foruden kolleger i Foulum, Flakkebjerg og Skejby/Årslev – i alt omkring 1600 modtagere.

Bl.a. abonnenterne er der ca. 160 medier/journalister, hvilket indebærer, at nyheder fra DCA-området ofte videreformidles i andre medier; primært i fagpressen.

Hvem udarbejder artiklerne?

Artikler til nyhedsbrevet udarbejdes af kommunikationsmedarbejderne i AGRO, ANIS, FOOD og DCAs centerenhed. Herudover er der samarbejde med kommunikationskolleger i BCE, QGG, MAPP og NAT-TECH KOM.

Du er altid velkommen til at kontakte en kommunikationsmedarbejder i dit institut eller i DCA, hvis du har forslag til en artikel i nyhedsbrevet. Se kontaktoplysninger i boksen til højre.

Udover link til artikler på DCA's hjemmeside, kan der i nyhedsbrevet linkes til artikler, som ligger på andre AU hjemmesider; f.eks. ved fakultetet og andre institutter.