• Velkommen til:

Intranet for medarbejdere i DCA

Medarbejdernes indgang til DCA - rådgivning, information og nyheder

Nyheder

18.03.2021 | DCA medarbejdernyhed

Arla Food for Health call for research applications 2021

Hør om finansieringsmuligheder fra Arla Food for Health til forskningsprojekter inden for fødevare- og sundhedsvidenskab i 2021. Online event den 5. maj.

09.03.2021 | DCA medarbejdernyhed

Kom med ideer til Økologi-Kongres 2021

Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret. Netop nu har du mulighed for at byde ind med ideer til kongressens oplæg

19.02.2021 | DCA medarbejdernyhed

Fokusgrupper leverer anbefalinger til det videre strategiarbejde

I slutning af sidste år arbejdede fire fokusgrupper i et intenst forløb med det formål at bidrage med input til en fælles ambition og strategisk retning for fakultetet. Her kan du læse om de mange idéer og input, fokusgrupperne har givet til det videre arbejde med en samlet strategi for Tech.


Arrangementer

ons 05 maj
14:00-15:00 | Online
CiFOOD webinar: “Keep or throw out” - food waste in households
Want to learn more about consumer behaviour and food waste? Join CiFOOD Free Wednesday webinar to learn more
ons 02 jun
14:00-15:00 | Online
CiFOOD webinar: Effects of spectral composition of growth and quality of food crop
Want to learn more about how ultraviolet radiation UV-B and monochromatic light, can boost plants performance? Join CiFOOD Free Wednesday webinar to learn more
ons 01 sep
14:00-15:00 | Online
CiFOOD webinar: Electrohydrodynamics based Functional Nanofibers as Three-dimensional Nano-Biointerfaces
Want to learn more about how ultraviolet radiation UV-B and monochromatic light, can boost plants performance? Join CiFOOD Free Wednesday webinar to learn more
ons 06 okt
14:00-16:00 | Online
CiFOOD webinar: How can we disrupt current primary agriculture into a more productive and less polluting system?
Want to know more? Join CiFOOD Free Wednesday Webinar

Eksterne nyheder fra DCA

Foto: AU Foto

14.04.2021 | Agro, Forskning, DCA

Ny model forudsiger høstdato samt efterafgrøders effektivitet

Som en myndighedsbesvarelse til Landbrugsstyrelsen har forskere fra Aarhus Universitet skabt en model, der ud fra luftens temperatur kan estimere høstdatoer for vårbyg og vinterhvede. Og i en artikel i ”Field Crops Research” har de samme forskerne brugt modellen til at vise, hvordan høstdatoen for korn kan bruges som grundlag for vurdering af…

Applied Crop Protection 2020

14.04.2021 | Agro, Forskning, DCA

Nye resultater fra forsøgene med plantebeskyttelse

Den årlige rapport om anvendt plantebeskyttelse er netop offentliggjort med de nyeste resultater fra afprøvning af pesticider og andre former for plantebeskyttelse.

Foto: Janne Hansen

14.04.2021 | Forskning, Agro, DCA, Natur, miljø og klima

EU’s Vandrammedirektiv og dansk landbrug år 1900

Arbejdet med etablering af referencetilstande i danske kystvande har hidtil været baseret på især ålegræsudbredelsen omkring år 1900, og nutidige målinger af kvælstofkoncentration i vandløb med stort set ingen landbrugsaktivitet, samt skønnede historiske nationale kvælstofbalancer. I en ny publikation i det internationale tidsskrift Ambio…

14.04.2021 | DCA

30 millioner til forskning i fremtidens fødevarer

Professor Milena Corredig fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet modtager bevilling på 30 mio. kr. fra VILLUM FONDEN. Bevillingen bruges til forskning inden for fremtidens fødevareprocesser.

Indhold på Intranettet

Har du forslag eller indhold til Intranettet, hører vi gerne fra dig.

Kontakt Jette IlkjærLise Bundgaard eller Lotte Rystedt.