Mindeord for seniorforsker Chris Kjeldsen

Vores gode kollega seniorforsker Chris Kjeldsen er den 3. september 2022 gået bort efter længere tids sygdom. Chris Kjeldsen blev 53 år.

Det er med stor sorg, at vi i Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har måtte sige farvel til vores afholdte kollega Chris Kjeldsen, som alt for tidligt er gået bort som følge af sygdom. Chris var en særdeles vellidt og skattet kollega, en dygtig underviser og ikke mindst en engageret forsker indenfor landbrugssystemer med et særligt sociologisk fokus.

Chris voksede op på en gård i Boldrup, Vesthimmerland, hvor han allerede fra en tidlig alder fattede interesse for landbrug i særdeleshed kvægbrug. På familiens gård hjalp han stadig til i den daglige drift, mens han tog sin sproglige studentereksamen. Efter nogle år med rejser til blandt andet Indien, blev han i 1998 uddannet agronom fra Landbohøjskolen – et studie, der ikke alene skulle blive startskuddet til hans forskerkarriere, men som også skulle vise sig at være starten på mange livslange venskaber med flere, der også var hans kollegaer i Institut for Agroøkologi.

Efter tiden på Landbohøjskolen prøvede han kortvarigt kræfter som konsulent i et barselsvikariat hos Landbrugets Rådgivningscenter ved Leif Knudsen, før han trådte ind i forskningens verden.  I 2004 forsvarede Chris sin ph.d.-afhandling, for ganske kort tid derefter at blive ansat som forsker ved det, der dengang hed Danmarks JordbrugsForskning, men som senere blev til Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Sideløbende var Chris i halvandet år også tilknyttet Syddansk Universitet som adjunkt. I 2010 blev Chris seniorforsker med fokus på udvikling af landdistrikter, fødevarernes geografi og økologiske fødevaresystemer. Chris var i særdeleshed optaget af at undersøge samspillet mellem naturgrundlaget og landbrugssystemer, og hvordan det kommer til udtryk i vores fødevarer. Et af Chris’ centrale drivkræfter for forskningen var ønsket om at undersøge og skabe fødevarenetværk af højeste kvalitet. Men Chris’ arbejde bestod af så meget mere end forskning. Undervisning, vejledning af studerende, netværksarbejde, projektansøgninger og formidling var blot nogle af Chris’ mange facetter. Han forstod sig på bl.a. at formidle forskning ved hjælp af tegneserier, som også var en af hans store interesser privat. Hans særlige evne til ikke blot at vise oprigtig interesse i andre mennesker, men også omsorg for dem, der har det svært, kom til udtryk både overfor kolleger, men også som vejleder for studerende, ved hans altid åbne ører, historiefortællinger og ikke mindst hans smil og skønne, gode og til tider skøre humor.

Chris var igennem de mere end 17 år ved Institut for Agroøkologi i Foulum, således præget af en positiv indstilling og en særdeles humoristisk og filosofisk tilgang til livet. Det kom til udtryk ved et stort overskud og en hjælpsomhed overfor andre. Chris bød altid alle velkommen, og var altid med på en mere eller mindre filosofisk snak over frokosten eller et stykke eftermiddagskage, hvor han ofte fortalte sjove anekdoter om blandt andet nogle af sine mange og lange cykelture.

Chris deltog altid på en naturlig og konstruktiv måde i faglige diskussioner med både yngre og ældre ansatte i instituttet, og med sin dybe indsigt og filosofiske tilgang til livet medvirkede han til at udvikle det stærke faglige miljø, vi er så stolte af her på instituttet.

Chris var et stort forskertalent, som vi gerne havde draget nytte af mange år endnu. Desværre har vi mistet vores meget dygtige, glade, empatiske, imødekommende og særdeles vellidte kollega i en alt for ung alder. Chris var et helt igennem godt menneske, og han vil blive savnet. Vores tanker går til Chris’ nærmeste.

Ære være hans minde.

På vegne af Institut for Agroøkologi og Aarhus Universitet

Institutleder Jørgen E. Olesen