Erhvervssamarbejde

DCA Centerenheden understøtter institutternes strategiske samarbejde med virksomheder og organisationer på jordbrugs- og fødevareområdet.

Vi kan bl.a. tilbyde bistand og serviceydelser inden for følgende områder.

  • Indgåelse af samarbejdsaftaler og kontrakter med virksomheder og organisationer inden for DCA-området
  • Indgåelse af forskningssamarbejde og udarbejdelse af konsortieaftaler o.l.
  • Håndtering af problemstillinger med juridiske aspekter, såsom aktindsigt, ejerskab til data, forskningsresultater, tavshedspligt og konflikthåndtering
  • Gennemførsel af Scouting-aktiviteter, matchmaking, netværksdannelse, klyngesamarbejde og andre aktiviteter rettet mod jordbrugs- og fødevaresektoren
  • Understøttelse af det strategiske samarbejde med jordbrugs- og fødevaresektoren. Der er bl.a. etableret et brugerpanel med ledere fra sektoren samt en række fagspecifikke forskningsudvalg.
  • Gennemførelse af brugerundersøgelser m.m. blandt erhvervssamarbejdspartnere. Undersøgelserne udmøntes i vejledninger og uddannelsesinitiativer m.m. Der kan efter behov gennemføres kurser, som ruster unge forskere til at etablere og gennemføre projektsamarbejde med virksomheder.
  • Kommunikation og synliggørelse af forskningsperspektiver. DCA udgiver nyhedsbreve og publikationer rettet mod sektoren. Vi holder temamøder og andre arrangementer.
  • Endelig er DCA involveret i initiativer, der skal øge samarbejdet med sektoren; fx større forskningsprogrammer (SPIR, INNO+ m.fl.) og klyngeinitiativer som fx Food & Bio Cluster Denmark.

Aktiviteterne gennemføres i vid udstrækning i samarbejde med eksterne organisationer som f.eks. Agro Business Park, Food & Bio Cluster Denmark og Future Food & Biresource Innovation.

Kontakt

Jesper Emborg

Kommunikationschef DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vil du vide mere?

Download de interne DCA-rapporter:

Guide til AU Erhvervssamarbejde
AU Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel har udarbejdet en guide over de overordnede juridiske rammer for forskningssamarbejder. Den er henvendt til samarbejdspartnere, men kan også give et overblik for medarbejdere. Hent guiden