Til dig, der tager bussen til AU Viborg: Viborg Kommune vil sikre busdriften resten af studieåret

Byrådet i Viborg Kommune er indstillet på også resten af studieåret at finansiere ekstra busser mellem midtbyen og AU Viborg i de ferieperioder, hvor Midttrafik skærer ned på afgangene.

Da Midttrafik før sommerferien præsenterede deres nye køreplan, oplevede bl.a. en række ph.d.-studerende, at det blev mere tidskrævende at komme til og fra AU Viborg. Viborg Kommune gik ind i sagen og sikrede, at der også i ferieperioden kørte busser fra Viborg via Nørresø Kollegiet til AU Viborg. Det er den aftale, der nu bliver forlænget studieåret ud.

- Viborg Kommune vil være en attraktiv studiekommune. Det kræver, at vi sikrer gode forhold for de studerende, og her er et vigtigt element offentlig transport. For os handler det om at vise, at vi kan tilbyde de studerende gode forhold på alle mulige måder, siger Rune Jungberg Pedersen, der er kommunikationschef i Viborg Kommune.

Hvordan køreplanen ser ud til næste studieår, er endnu ikke afgjort, men Viborg Kommune er opmærksomme på de eventuelle udfordringer og indstillet på at finde gode løsninger på transporten til og fra AU Viborg.