Nyheder

22.12.2020 | DCA medarbejdernyhed

90 millioner kroner til fødevareerhvervenes grønne omstilling

GUDP har åbnet for ansøgninger til første ordinære ansøgningsrunde i 2021. Der er 90 mio. kr. i puljen, og ansøgningsfristen er den 2. marts klokken kl. 12.00.

22.12.2020 | DCA medarbejdernyhed

50 millioner til forskning, udvikling og innovation i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

I samarbejde med ICROFS åbner GUDP for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at udvikle økologisektoren og styrke økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed.

12.10.2020 | DCA medarbejdernyhed

Har du nogensinde overvejet at bruge ”citizen science” i din forskning?

Et EIT Food-kursus om at inddrage borgere i videnskabelige aktiviteter, såkaldt ”citizen science” finder sted i efteråret. Kurset vil lære de studerende at anvende principper for ”citizen science” til at skabe aktiviteter, der inddrager borgere, via digitale gamification-platform.

Foto: Jesper Rais, AU Foto.

29.09.2020 | DCA medarbejdernyhed

Åbent for ansøgninger til Mejeribrugets ForskningsFond (MFF)

Nu er der åbent for ansøgninger til Mejeribrugets ForskningsFond (MFF). Ansøgningsfristen er den 26. november 2020.

Foto: AU Foto.

24.09.2020 | DCA

Nye idéer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021 – 2022. Deltag i online møder og hør om mulighed for at søge medfinansiering.

Morten Ambye-Jensen forsker i bioraffineringsteknologier, og det nye bioraffineringsanlæg på AU Foulum bliver en vigtig brik i omstillingen til et cirkulært og mere miljø- og klimavenligt landbrug. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

21.09.2020 | DCA medarbejdernyhed

DCA's årsberetning udkommet på engelsk

Den engelske udgave af årsberetningen fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er nu udkommet.

Foto: Jesper Rais

14.09.2020 | Calls

Bliv en del af Arlas og Aarhus Universitets ph.d.-program

Nu er der åbent for ansøgninger til Arlas og Aarhus Universitets ph.d.-program 2021. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2020.

02.09.2020 | DCA medarbejdernyhed

GUDP-konference om alternative proteiner

GUDP inviterer til konference om alternative proteiner den 12. november 2020. Titlen er: Alternative proteiner på menuen – fremtidens klimavenlige kost med mindre kød.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

08.07.2020 | DCA medarbejdernyhed

Søg midler fra Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond har netop offentliggjort opslagene for AUFF Nova 2020 samt opslag for Publikationsstøtte og International mobilitet.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

07.07.2020 | DCA medarbejdernyhed

Årsberetning: Få indblik i fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har netop udgivet årsberetningen for 2019.

Viser resultater 1 til 10 ud af 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste