FOODHAY: Workshop om udstyrssamarbejde

Kom og find ud af, hvilket forskningsudstyr du kan få adgang til via samarbejde med kolleger i forskningsinstitutionerne bag det nationale højteknologiske laboratoriecenter FOODHAY. Tilmeld dig workshoppen den 4. oktober, hvor du får en status på FOODHAY og mulighed for at tale om samarbejdsmuligheder.

Siden begyndelsen af 2020 har forskere ved DTU, Københavns Universitet, Teknologisk Institut og Aarhus Universitet investere i ca. 80 stykker nyt FOODHAY forskningsudstyr. En stor del er dermed investeret af de 103 millioner kroner, som Uddannelses- og Forskningsministeriet og partnerorganisationerne selv har sat af til ny FOODHAY forskningsinfrastruktur frem til 2023.

Men ved du, hvilket udstyr også du kan etablere samarbejde om på tværs af forskningsinstitutionerne i FOODHAY? Hvad er det egentligt FOODHAY er for en størrelse? Og hvorfor skal du som udstyrshaver ofte aflevere information om brugen af det udstyr, du har fået bevilliget? Hvad får du ud af det?

Kom til en workshop den 4. oktober kl. 9-11.30 og bliv klogere på FOODHAY. Du får en status på FOODHAY, hører om baggrund og perspektiver og mest tid er sat af til, at du kan knytte bånd og tale om samarbejdsmuligheder med dine kolleger fra de fire forskningsinstitutioner i FOODHAY. Sidstnævnte sker i breakout sessioner, hvor du får præsenteret udstyr indenfor de fire platforme i FOODHAY, hører et par korte præsentationer om udstyr og får mulighed for at tale med forskningskolleger.

Forskningsudstyret i FOODHAY er fysisk fordelt over hele landet i de fire forskningsinstitutioner indenfor fire platforme:

  • Biomarkør og screeningsplatform
  • Proteomisk og metabolomisk platform
  • Fødevarebiofysiskplatform
  • Sensorik- og forbrugerplatform.

Tid og sted
Workshoppen finder sted online den 4. oktober kl. 9-11.30 – og foregår på engelsk.

Tilmelding med interessetilkendegivelse

Du skal tilmelde dig workshoppen og tilkendegive, hvilke platforme du er særligt interesseret i at høre mere om.

Du tilmelder dig på denne hjemmeside

På baggrund af tilkendegivelserne bliver præsentationer og fordeling af deltagere i ’breakout rooms’ planlagt, så alle får det maksimale ud af workshoppen.

Arrangørerne fra de fire forskningsinstitutioner vil også sikre, at tilkendegivelserne fører til etablering af direkte kontakt mellem udstyrshavere og forskere med samarbejdsønsker. Og nogle af udstyrshaverne vil blive bedt om at præsentere udstyr på workshoppen.