Søg om tilskud fra Food & Bio Cluster Denmark til videnspredning, matchmaking, internationalisering og samarbejdsprojekter

Har du en idé til en aktivitet på området for fødevarer og bioressourcer, der kan fremme samarbejdet om innovation mellem virksomheder og forsknings- og vidensmiljøer samt andre aktører i hele økosystemet omkring klyngen? Så kan du nu søge om tilskud fra Food & Bio Clusters program ”INNOVATIONSKRAFT”.

Det er nu, du skal slå til, hvis du er i gang med at planlægge eller har en idé til en aktivitet, der kan fremme samarbejdet om innovation mellem virksomheder og forsknings- og videnmiljøer såvel som andre aktører i økosystemet for fødevarer og bioressourcer.

Takket være en bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, kan du som en del af samarbejdsaftalen mellem Food & Bio Cluster Denmark og Aarhus Universitet søge om tilskud til at finansiere aktiviteter der kan fremme virksomhedernes innovationskraft.

Det er muligt at søge om tilskud til disse tre typer af aktiviteter:

·         Videnspredning, formidling og kompetenceudvikling

·         Matchmaking; for eksempel mellem virksomheder og vidensinstitutioner

·         Internationalisering

Støttebeløbet til vidensinstitutionen må udelukkende anvendes til lønudgifter, og aktiviteten skal som udgangspunkt medfinansieres med 50% - som normalt kan dækkes af virksomheders timer ved deltagelse i aktiviteten.

Har du et forslag?

Så tøv ikke med at kontakte Margrethe Balling Høstgaard, erhvervs- og international koordinator hos DCA.

·         Forslag til aktiviteter, der afholdes i 2021: Deadline 10. september 2021

·         Forslag til aktiviteter, der afholdes i 2022: Deadline 25. september 2021

Du bedes kort beskrive aktiviteten, det forventede tidspunkt for aktiviteten samt det beløb, der ansøges om. Der foreslås et beløb på mellem 20.000 og 40.000 kroner.

Særligt call for samarbejdsprojekter

I tillæg til ovenstående, så er deri øjeblikket også mulighed for at søge midler til samarbejdsprojekter som en del af INNOVATIONSKRAFT-programmet.

Der kan søges 300-500.000 kr. i støtte til hvert projekt, hvor der skal indgå mindst to virksomheder.

Bemærk, at der er call til henholdsvis vidensbaserede projekter og erhvervsrettede projekter.

·         Deadline for ansøgning er den 30. september 2021.


Kontakt

Erhvervs- og international koordinator
Margrethe Balling Høstgaard
Margrethe.hostgaard@dca.au.dk
Mobil: +4540147885

Du kan læse mere om Food & Bio Cluster Denmark på denne hjemmeside

For spørgsmål vedrørende samarbejdsprojekterne, kontakt da venligst:

Thorkild Qvist Frandsen
tqf@foodbiocluster.dk
Mobil: +4561422511

Du kan besøge hjemmesiden for Samarbejdsprojekter her

Læs specifikt om, hvordan du søger om tilskud til vidensbaserede projekter her

Læs specifikt om, hvordan du søger om tilskud til erhvervsrettede projekter her