Workshop om personlige hjemmesider på AU

En AU-arbejdsgruppe søger VIP-ansatte til en workshop, hvor deltagerne skal komme med input til forbedringer af medarbejdernes personlige hjemmesider.

En række arbejdsgrupper nedsat af universitetsledelsen har i efteråret 2015 arbejdet med at kortlægge udfordringerne for universitetets interne og eksterne hjemmeside. Dette arbejde har resulteret i, at universitetsledelsen på deres møde den 23. februar besluttede at igangsætte fem initiativer.

Læs mere:  Fem tiltag skal forbedre AUs webløsninger

Et af initiativerne er at undersøge behov og ønsker til formidling af forskning på især den enkelte medarbejders personlige hjemmeside.

Derfor afholder arbejdsgruppen to workshops om forskernes medarbejderhjemmesider. Workshoppene henvender sig til forskere og ikke til administrativt personale.

På workshoppene vil gruppen spørge ind til tilfredsheden med de nuværende medarbejderhjemmesider og forsøge at få afdækket, hvordan man fremover skal udvikle medarbejderhjemmesiderne, så de bedre kan imødekomme forskernes behov.

Der afholdes to forskellige workshops  i Aarhus

  • Onsdag den 11. maj kl. 13-15 i Mødelokale 1.1, Fredrik Nielsens Vej 4, Aarhus C
  • Torsdag den 19. maj kl. 10-12 i Faculty Club, Fredrik Nielsens Vej 4, Aarhus C

For at sikre bred repræsentation i de to workshops, ønsker gruppen, at så mange forskellige fagmiljøer som muligt, kan blive repræsenteret i de to workshops. Ideelt deltager 3-4 repræsentanter for hvert fakultet i hver workshop.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål  til Rasmus Stensgaard, AU IT på rst@au.dk eller 87153048.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 6. maj.