Stor opgave til DCA's direktør

Direktør for DCA, Niels Halberg er frem til 1. august 2016 delvist udlånt fra AU til at arbejde for den såkaldte Food KIC.

Direktør for DCA og ICROFS, Niels Halberg er frem til 1. august 2016 delvist udlånt fra AU til at arbejde for den såkaldte Food KIC (FOODNexus tidligere FOODBEST konsortium).

Niels skal koordinere arbejdet i det tværeuropæiske konsortium under ledelse af formanden Rob Hamer fra Unilever. Hovedopgaven er at koordinere udarbejdelsen en EU-ansøgning om et Food KIC (Knowledge Innovation Community) med deltagelse af en lang række europæiske virksomheder og universiteter.  Niels vil derfor i perioder arbejde fra det det nordiske sekretariats kontor på Frederiksberg og forventer en del rejseaktivitet til de øvrige regionale centre i konsortiet i Frankrig, Holland, Italien og Spanien.

Niels vil i perioden fortsat varetage overordnede ledelsesopgaver i DCA sekretariatet, herunder kontakt til Fødevareministeriet og andre samarbejdspartnere.

Niels’ øvrige opgaver er uddelegeret til relevante medarbejdere i DCA sekretariatet. Souschef Claus Bo Andreasen vil varetager den daglige ledelse.