ST sætter fokus på at kommercialisere forskning inden for det grønne område

Fakultetet har netop underskrevet en samarbejdsaftale med skotske JB Equity samt ansat Jan Mousing, tidligere Seges-direktør. ST’s talenter og stærke forskning på landbrugs- , miljø- og fødevareområdet skal mere i spil og arbejdet med at identificere teknologier, der kan kommercialiseres, skal styrkes markant.

Foto: Lise Balsby/AU

I den kommende tid bliver der sat lup på ST’s forskning inden for det grønne område. Målet er at identificere talenter, forskningsresultater og teknologier, der har potentiale til kommercialisering og dermed til at blive til nye produkter, services eller virksomheder.

Til at understøtte arbejdet har fakultetet igangsat to tiltag.

Dels er der netop blevet underskrevet en samarbejdsaftale(MoU)med JB Equity, et selskab fra Edinburgh stiftet af de 2 danskere Kristian Bennetsen og Martin H. Jensen og som har erfaring med at etablere virksomheder inden for fødevareområdet i samarbejde med universiteter, og også har et stærkt netværk blandt potentielle investorer.

Dels bliver Jan Mousing, tidligere direktør hos Seges, ansat til at identificere forretningsmuligheder inden for det grønne område og ecoinnovation, samt til at være en central aktør i samarbejdet med JB Equity. 

ST’s forskning har stort erhvervspotentiale

- Med de to tiltag ønsker vi at bidrage aktivt til at ST’s talenter og stærke forskning kommer mere i spil i virksomhedernes innovationsprocesser, og til at nye virksomheder kan se dagens lys gennem kommercialisering af vores teknologier og viden. Jeg er sikker på, at vi har masser af forskning inden for området, der gemmer på et stort forretningspotentiale. Det skal vi nu have analyseret, så vi kan få gang i at udnytte potentialet. Vi vil skrue op for erhvervssamarbejdet med både etablerede og nye virksomheder, siger dekan Niels Chr. Nielsen, der glæder sig over det nye samarbejde.

- Jeg tror, at ST’s forskning kan blive grundlaget for flere nye virksomheder inden for det grønne område, når vi har analyseret området med business-brillerne på, siger han. 

Potentiale spottes sammen med forskerne

Arbejdet med at spotte forskning og teknologi med erhvervspotentiale går i gang 1. april, og kommer i første omgang til at foregå i regi af DCA- Nationalt Center for Fødevare og Jordbrug, Institut for Agroøkologi, Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Fødevarer, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Ingeniørvidenskab og i regi af DCE – Nationalt Center for Miljø og energi, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience. Her vil der blive lavet workshops og lignende med forskere for at sondere mulighederne.

- Folkene fra JB Equity og Jan Mousing sætter luppen på vores talenter, forskning og teknologier for at spotte forretningspotentialet.  De har adgang til et stort netværk med investorer, så der er god sandsynlighed for, at de også kan hjælpe med at finde de nødvendige investorer, der hvor forretningspotentialet er til stede. Initiativet med at sætte fokus på kommercialiseringen giver spændende nye muligheder for vores forskere og vores studerende. Og så kan vi forhåbentligt være med til at skabe nye arbejdspladser, siger prodekan for videnudveksling Kurt Nielsen.

Indsatsen med kommercialisering bliver fysisk placeret i Foulum og Roskilde, men vil også være til gavn for de øvrige forskningscentre i Flakkebjerg, Årslev/Skejby, Silkeborg og Kalø, samt de tilknyttede forskerparker. DCA og DCE vil arrangere informationsmøder, workshops mv.

JB Equity får kontor i Foulum, mens Jan Mousing primære arbejdsplads bliver Roskilde.


Fakta:

JB Equity
Firmaet hører hjemme i Edinburgh, men arbejder globalt indenfor landbrugs- og fødevaresektoren. Sammen med Edinburgh University har de etableret Roslin Technologies.
9. marts underskrev ST og JB Equity et memorandum of understanding (MoU)med henblik på at lave et samarbejde.

Jan Mousing
Tidligere direktør i Seges, Danmarks Fødevareforskning og FOSS. Han har mange års erfaring inden for landbrug- og fødevareområdet. 

Mere information:
Dekan Niels Chr. Nielsen, dean.scitech.au.dk /28992541 
Prodekan Kurt Nielsen, kni@au.dk / 40841780