Sortsblandinger - En innovativ tilgang til øget udbytte og stabilitet i vinterhvede

En ny artikel fra Aarhus Universitet sætter fokus på fordelene ved dyrkning af sortsblandinger af vinterhvede. Artiklen opsummerer resultater med sortsblandinger fra både Danmark og udlandet og viser øget udbytte, stabilitet og et reduceret sygdomstryk. Blandinger er blevet populære - ikke mindst i Danmark, hvor ca. 40% af vinterhvede arealet i dag dyrkes med sortsblandinger.

Foto: Niels Frederik Vestergård

Vinterhvede spiller en afgørende rolle i både fødevare- og foderproduktion globalt. Imidlertid står moderne landbrugspraksis over for en række udfordringer, herunder begrænset dyrkningsareal, klimaændringer og behovet for at reducere brugen af kemiske pesticider og gødning samt bekæmpelse af sygdomme. 

Sortsblandinger præsenterer sig som et redskab, der kan løse en del af disse udfordringer. En studie fra Aarhus Universitet har gennemgået international litteratur på området og set på danske erfaringer med sortsblandinger. Studiet dokumenterer de positive virkninger af sortsblandinger på udbytte og stabilitet af afgrøder som vinterhvede. Ph.d.-studerende Niels Frederik Vestergård fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, ledende forsker bag studiet, forklarer: 
 
“Flere studier, både nationale og internationale, har dokumenteret de positive virkninger af sortsblandinger på udbytte og stabilitet af afgrøder som vinterhvede, vårhvede, vinterbyg og vårbyg. Resultaterne viser, at udbyttet stiger sammenlignet med gennemsnittet af enkelt sorter, og ikke mindst at sortsblandinger reducerer sygdomstrykket markant på alle de væsentlige sygdomme, hvilket mindsker behovet for at bruge kemiske løsninger til bekæmpelse af sygdomme.”  

Øget udbytte, stabilitet og sygdomsresistens 
 
En af de væsentligste fordele ved sortsblandinger er det øgede udbytte, en mere robust vækst, samt bedre sygdomsresistens over tid. Udover at vi ser en øget resistens imod flere sygdomme sammenlignet med dyrkning af rene bestande, har vi observeret en mindre lejesæd. 

“Vi kan se, at udbyttet typisk stiger 2-5% sammenlignet med gennemsnittet af de enkelte sorter som indgår, ligesom sortsblandinger reducerer sygdomstrykket markant. Vi ser typisk reduktioner på ca. 10% for septoria, mens meldug og rust-sygdomme typisk ligger markant højere på omkring 20-50%. Når man blander flere sorter i en afgrøde, får man en mark, hvor de indgående sorter ofte har forskellige resistens overfor de gængse sygdomme, hvilket mindsker risikoen for smittespredning,” fortæller Niels Frederik Vestergård, og fortsætter: 

“Og med robusthed kommer stabilitet. Planter konkurrerer jo om ressourcerne, og det indebærer, at hvis en af sorterne i en blanding ikke klarer sig så godt som de andre, eksempelvis på grund af tørre vækstforhold eller sygdom, så kan de andre sorter overtage pladsen og derved kompensere. Det er vigtigt i forhold til markens udbytte.“  

Stærk vækst i dyrkning af sortsblandinger 

I Danmark oplever vi en stærk vækst i dyrkningen af sortsblandinger af vinterhvede. Fra at udgøre kun én til to procent af vinterhvedearealet i perioden 2014-2019 er denne andel i 2024 steget markant til cirka 40%. Interessen for sortsblandinger fra landmændenes side er høj, men der stilles ifølge forskerne også krav om, at blandingerne består af højtydende og overvejende sunde sorter for at vedligeholde interessen. 

“Selvom tendensen i dyrkningen af sortsblandet vinterhvede har været eksplosiv, er jeg ikke sikker at det nødvendigvis vil fortsætte i samme fart. Der er begrænsede mængder såsæd og flere steder bliver blandingerne udsolgt meget hurtigt. Ikke desto mindre repræsenterer sortsblandinger en innovativ tilgang til moderne landbrugspraksis, der kan bidrage til at stabilisere udbyttet, reducere sygdomstryk, mindske afhængigheden af pesticider og skabe øget robusthed over for klimaændringer,” siger Niels Frederik Vestergård. 

Mere information

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Eksterne samarbejdspartnere Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og Sejet Planteforædling (hvor Niels Frederik Vestergård tager sin erhvervs-ph.d.)
Ekstern finansiering Innovationsfonden, Pajbjergfonden, Aarhus Universitet
Interessekonflikt Ingen
Link til videnskabelig artikel Publikationen “Variety mixtures of winter wheat: a general status and national case study” er udgivet i tidsskriftet Journal of Plant Diseases and Protection. Den er skrevet af Niels Frederik Vestergård og Lise Nistrup Jørgensen.
Kontaktdata  Erhvervs-ph.d.-studerende Niels Frederik Vestergård, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Mail: frederik.vest@agro.au.dk