Søg sabbaticalstipendier

Det er nu igen muligt at søge ST's Forskningsudvalg om sabbaticalstipendier til udlandsophold

Colourbox

ST Forskningsudvalg udbyder AUFF-mobilitetsstipendier. Formålet er at give etablerede AU ST-forskere mulighed for at tage ophold på udenlandske topuniversiteter, eventuelt i form af sabbaticals. Et sabbaticalstipendie bruges til et længerevarende forskningsophold (3-9 måneder) og midlerne kan medfinansiere udgifter til rejse og ophold. Læs mere om stipendiet her.

Ansøgningsfrister i 2016:

21. april 2016 (svar forventes i løbet af uge 19)

29. august 2016 (svar forventes i løbet af uge 37)

11. november 2016 (svar forventes i løbet af uge 42)