Ny aftale med Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet har indgået en ny aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

For tiende gang har DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og Miljø- og Fødevareministeriet indgået en aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det betyder konkret, at DCA-institutterne fortsat skal rådgive myndighederne i faglige problemstillinger vedrørende jordbrug og fødevarer.

Den nye aftale bygger på en rammeaftale, som gælder for perioden 2016 og fire år frem. Aftalen er som tidligere opdelt i 13 temaområder, der alle understøtter de tre elementer i Miljø- og Fødevareministeriets mission, som er at skabe rammerne for:

  1. Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
  2. En ansvarlig forvaltning af naturressourcer
  3. Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner

Aftalen og bilag

Har du spørgsmål til aftalen eller til den forskningsbaserede myndighedsbetjening generelt, er du velkommen til at kontakte DCA Centerenheden:

Niels Halberg
Centerleder
Mobil: 29630093
Mail: Niels.Halberg@icrofs.org

Susanne Elmholt
Seniorforsker
Tlf.: +4587157685
E-mail: susanne.elmholt@dca.au.dk

Klaus Horsted
Specialkonsulent
Tlf.: +4587157975
E-mail: klaus.horsted@dca.au.dk