Ny adjungeret lektor skal sikre et tættere samarbejde med gartnerisektoren

Tidligere seniorforsker og nuværende udviklingschef hos Knud Jepsens A/S, Kai Lønne Nielsen, bliver tilknyttet Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet som adjungeret lektor.

Som udviklingschef ved gartneriet Knud Jepsen har Kai Lønne Nielsen været med til at udvikle dyrkningen af Kalanchoë.

Kai Lønne Nielsen tiltræder i en stilling som adjungeret lektor ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet.

Til daglig er Kai Lønne Nielsen ansat som udviklingschef i et af landets største gartnerier, Knud Jepsen A/S, hvor han står i spidsen for virksomhedens udviklings- og forædlingsafdeling.

Gartneriet er specialiseret i dyrkning af Kalanchoë – bedre kendt som brændende kærlighed - og producerer årligt mere end 25. mio potteplanter og snitblomster, foruden 50 mio. stiklinger. 

Tilbage til rødderne

Kai Lønne Nielsen begyndte sin karriere som nyudlært gartner hos selv samme selskab i 1986, men er siden uddannet cand.hort. og har en ph.d. i havebrug fra Pennsylvania State University. I sin nye stilling kommer Kai Lønne Nielsen til at arbejde tæt sammen med forskere på Aarhus Universitets afdeling i Årslev, hvor universitetet råder over moderne klimakamre, væksthuse og avanceret måleudstyr. Det er ikke uvant for ham; Kai Lønne Nielsen var i en årrække i 1990'erne ansat som seniorforsker ved Danmarks JordbrugsForskning, der dengang havde til huse samme sted.

Han har siden bibeholdt den tætte kontakt til sine tidligere kolleger – ikke mindst til professor Carl-Otto Ottosen, med hvem han har deltaget i adskillige forskningsprojekter – særligt med fokus på at gøre væksthusproduktion endnu mere energivenlig.  

Viden er central for udvikling

Det er også med netop Carl-Otto Ottosen og kollegerne i sektionen Planter, Fødevarer og Klima, at Kai Lønne Nielsen skal fortsætte sit arbejde:

-  Forskerne på AU Årslev er store kapaciteter  – og som virksomhed og gartnerisektor har vi stor gavn at have adgang til deres viden, hvis vi vil udvikle os. Samtidig har vi ved at indgå i fælles projekter mulighed for at sikre, at forskningen også er erhvervsrelevant, siger Kai Lønne Nielsen og forklarer, at dynamisk lysstyring – særligt med fokus på det energivenlige LED-lys – eksempelvis er et af de områder, der trænger til at blive mere grundigt belyst.

- Jeg håber virkelig, at vi kan få gennemført en række projekter på det felt . Planter kan have gavn af forskellig sammensætning af lys og med LED-teknologien er det muligt netop at tilføre lyset efter plantens behov. Men vi skal have forsket endnu mere i, hvordan brugen af LED som vækstlys påvirker planterne – og hvordan de reagerer på, hvor meget lys de får, og hvornår det sker i udviklingsstadiet, siger Kai Lønne Nielsen.

Den nyudnævnte adjungerede lektor håber endvidere, at områder som  energi (temperatur- og fugtstyring) og teknologier inden for planteforædling kan blive genstand for fremtidige samarbejdsprojekter:

 - Vi vil gerne arbejde sammen med forskerne på forskellige områder, for det er i fællesskab, at vi udvikler de bedste ideer. Som gartnerisektor er jeg sikker på, at vi skal trække på alle gode kræfter - også forskernes -  for at kunne begå os i den globaliserede konkurrence, , siger Kai Lønne Nielsen.

På Institut for Fødevarer glæder institutleder Michelle Williams sig over, at gartnerisektoren nu knyttes endnu tættere til forskningsverdenen:

- Kai Lønne Nielsen er uden tvivl en af de førende eksperter på sit felt - og har som udviklingschef vist, at han formår at stå i spidsen for projekter, hvor forskningsresultater bliver gjort praktisk anvendelige for gartnerierne. Det er derfor også en stor gevinst for os, at han bliver tilknyttet Institut for Fødevarer, og vi ser frem til at styrke det i forvejen tætte samarbejde, siger Michelle Williams. 


Yderligere information

Adjungeret lektor Kai Lønne Nielsen
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Mail: Kai@queen.dk
Telefon: 2532 8166

Institutleder Michelle Williams
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
E-mail: mw@food.au.dk
Telefon: 8715 7957/87158 335
Mobil: 2517 0049