Miljø- og fødevareministeren besøgte AU Foulum

Mandag den 13. august havde AU Foulum besøg af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Mandag den 13. august havde AU Foulum besøg af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Her blev ministeren bl.a. introduceret til centrets forskning i cirkulær bioøkonomi og herunder mulighederne for reduktion af landbrugets klima- og miljøbelastning i kombination med øget produktion af planteprotein.

Ministeren besøgte bl.a. AU Foulums faciliteter til forskning i bioraffinering. Endvidere var han på besøg i forsøgsmarken, hvor han bl.a. fik en orientering om forskning vedr. dyrkning af biomasse og efterafgrøder.