Kontor til fri afbenyttelse i Agro Food Park

På vegne af jordbrugs- og fødevareforskningen ved AU lejer DCA et kontorlokale i Agro Food Park. Lokalet har seks arbejdspladser, og de fem kan frit benyttes af medarbejdere fra institutter tilknyttet DCA.

På vegne af jordbrugs- og fødevareforskningen ved AU lejer DCA et kontorlokale i Agro Food Park. Lokalet har seks arbejdspladser, og de fem kan frit benyttes af medarbejdere fra institutter tilknyttet DCA (Institut for Fødevarer, Institut for Agroøkologi, Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Ingeniørvidenskab) Hvis du vil benytte kontoret, skal du på forhånd reservere et skrivebord.

Det gør du rent praktisk via din ”Outlook Kalender”. Under fanebladet ”Startside” klikker du først på ikonet ”Åbn kalender” og derefter på ”Fra lokaleliste”. Såfremt du er ansat i et af DCA-institutterne, har du så mulighed for at vælge AFP – skrivebord 1 - 5, DCA (skriv evt. AFP i søgefeltet for at få lokalerne til at komme frem). Kontoret kan eksempelvis benyttes i forbindelse med møder med virksomheder i Agro Food Park.

Via kontoret kan der reserveres et lokale til brug for møder. Man kan således også holde møder med eksterne gæster. Via kontoret er der også mulighed for at benytte de tilbud, som AFP tilbyder deres lejere. Det kan fx være tilbud om

netværksarrangementer med fokus på videndeling og matchmaking. Hvis man har behov for at bruge kontoret uden for normal arbejdstid er det muligt at låne et adgangskort. Dette kan ske ved henvendelse til receptionen i Foulum.  

Yderligere oplysninger om Agro Food Park kan findes via www.agrofoodpark.dk.