Foredrag om forskning i Foulum

Borgerne i Viborg fik indblik i forskningen på AU Foulum, da to ph.d.-studerende gæstede Viborg Bibliotek med to foredrag med fokus på bæredygtighed i landbruget.

Morten Graversgaard og Jesper Overgård, som mødte et interesseret og veloplagt publikum. Foto: Ulla Sonne Bertelsen.

Der går ikke en uge uden, at aktiviteter på AU Foulum bliver omtalt i Viborg Stifts Folkeblad eller andre lokale medier. Alligevel vil man sagtens kunne møde beboere fra lokalområdet, som vil hævde, at de ikke aner, hvad der foregår på Foulum

Tirsdag den 29. september fik de så endnu en mulighed. Her arrangerede Viborg Bibliotek nemlig en aften om forskningen på Foulum – med fokus på bæredygtighed i landbruget.

Aftenen bød på to foredrag. Det første med overskriften ”Koen, kalven og klimaet”, som handlede om, hvordan vi sikrer en god og rentabel mælkeproduktion med fokus på koens sundhed og klimaet. Det andet foredrag handlede om forbruget af kvælstof, og hvordan vi ændrer livsstil og forbrug, så det gavner miljøet. Dette foredrag havde titlen ”Fodaftryk, forbrug og miljøpåvirkning”.

Foredragsholderne var de to ph.d.-studerende Morten Graversgaard og Jesper Overgård, som mødte et interesseret og veloplagt publikum med et bredt spektrum af holdninger til landbrug og fødevareproduktion.

De to ph.d.-studerende fik dermed en spændende og lærerig mulighed for at fremlægge og diskutere deres forskning for tilhørere med vidt forskellige forståelser af forskningen. Og de klarede det fantastisk flot.