Der kan søges midler fra Aarhus Universitets Forskningsfond

Der er mulighed for at søge om AUFF Starting Grants. Dekaner kan søge midler til nye, væsentlige flagskibe.

Aarhus Universitets Forskningsfond AUFF har åbnet for ansøgninger om midler til international rekruttering til vækstområder med henblik på etablering af nye selvstændige forskningsområder og forskningsgrupper. Målgruppen for de såkaldte AUFF Starting Grants er nyansatte adjunkter, lektorer og, som noget nyt, professorer. Deadlines for ansøgning er henholdsvis 15. maj 2019 og 1. oktober 2019. Læs mere om AUFF Starting Grants her: http://auff.au.dk/bevillinger/auff-starting-grants-2019/

Dekaner ved Aarhus Universitet kan søge m midler ved AUFF til etablering af AUFF Flagskibe. Deadline for ansøgning er 1. maj 2019. Læs mere om AUFF Flagskibe her: http://auff.au.dk/bevillinger/auff-flagskibe/