Borgermøde om Apple Datacenter ved AU Foulum

Den 5. maj blev der holdt borgermøde på Viborg Rådhus i forbindelse med, at Viborg Byråd går i gang med planlægningen af et Apple Datacenter ved AU Foulum.

Det nye datacenter skal placeres på AU Foulums areal. Foto: Arkivfoto

På borgermødet var der blandt andet indlæg fra det til projektet tilknyttede rådgivende arkitektfirma, Gottlieb Paludan Architects. I deres præsentation kan du se et kort over det areal, hvor datacentret skal bygges.

Du kan se præsentation på Viborg Kommunes hjemmeside, her kan du også finde oplysninger om den videre proces.