Bliv en del af Arlas og Aarhus Universitets ph.d.-program

Nu er der åbent for ansøgninger til Arlas og Aarhus Universitets ph.d.-program 2021. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2020.

Foto: Jesper Rais

Vil du være en del af Arla og Aarhus Universitets ph.d.-program? Så er det nu, du skal søge!

Ph.d.-programmet er funderet i et langsigtet strategisk samarbejde mellem Aarhus Universitet og Arla Foods med en fælles målsætning om at udvikle forskningsbaserede løsninger, der er relevante for det omgivende samfund.

Finansieringen varetages ligeligt af Aarhus Universitet og Arla Foods, og det forventes at tre ph.d.-projekter vil blive finansieret med et budget på 2 mio. kr. for hvert projekt.

Formålet med programmet er at understøtte nyt samarbejde til fordel for begge parter, opbygge og opretholde forskningsagile netværk, inspirere stærke samarbejdende forskningsmiljøer, der kan styrke de krævede kompetencer i virksomheder og at skabe et vidensgrundlag for vellykkede større samarbejdsprojekter.

Relevante forskningstemaer

  • Fødevarekvalitet og sikkerhed - herunder forlænget holdbarhed og opbevaring
  • Hurtige prototyper, herunder proces- og emballageløsninger - accelereret test af produktkvaliteter og ændringer heraf
  • Bæredygtighed - intelligent landbrug, dyrevelfærd, reduktion af metan, biodiversitet på gården, bæredygtighed i hele fødevaresystemet, bæredygtig forarbejdning og emballering
  • Forretningsmodeller, forbrugerinteraktion og viden
  • Bioaktivitet og fysisk funktionalitet af mælk og mælkebaserede ingredienser inklusive brug af avancerede fysiske metoder
  • Udvikling af nye metoder til at undersøge mælk, mejeriprodukter og mælkeingredienser samt demonstration af anvendelighed af teknologier og avancerede metoder fra andre felter på mejeriområdet.

Hvem kan søge?

  • Ansøgere fra Aarhus Universitet
  • Budget: 2 mio. kr. (1 mio. kr. fra Arla og 1 mio. kr. fra AU)
  • Støtteberettigede omkostninger: Ph.d.-løn og op til 3 måneders TAP-støtte (løn er plus 20 % overhead), rejse til ph.d. til konferencer eller studier i udlandet og materielle omkostninger.

 

Vigtige datoer

15. oktober 

Deadline for interessetilkendegivelse (expression of interest – EoI)
Download EoI-skabelon her
1. december Udvalgte EoI-ansøgere vil blive informeret og bedt om at skrive en fuldstændig ansøgning 
20. januarDeadline for fuldstændige ansøgninger 
20. februarFinansierede ansøgninger bliver annonceret 
Marts-Sept 2021 Ph.d.-projekter starter 

Hvis du har specifikke spørgsmål til Arla om relevansen af dit ph.d.-stipendium for de relevante forskningsemner, bedes du kontakte:
Peter Langborg Wejse E-mail: pewej@arlafoods.com 
Henrik Jørgen Andersen E-mail: hejan@arlafoods.com


Ansøgningsproces

 Ph.d.-programmet er en totrinsproces:

 1) EoI er en beskrivelse på en side af forskningsidéen og dens relevante for Arla Foods og en kort budgetoversigt.
 Indsendelsesfrist for EoI er 15. oktober 2020, og de sendes til mw@food.au.dk
 EoI'erne evalueres af Arla-repræsentanter.
Udvalgte EoI'er (maks. 10) vil blive opfordret til at indsende fulde ansøgninger.

 2) Den fulde ansøgning er 1-2 sider plus et budget.
En skabelon leveres til de fulde ansøgninger.
Indsendelsesfrist for de fulde ansøgninger er 20. januar 2021, og de sendes til mw@food.au.dk 
De fulde ansøgninger evalueres af en koordinerende gruppe med repræsentanter fra AU, Arla Foods amba og Arla Foods Ingredients.
De 3 finansierede ansøgninger vil blive annonceret 20. februar 2021. Det skal bemærkes, at to projekter vil blive sat på en reserveliste.
De 3 finansierede projekter fortsætter til projektaftale; herefter betales midlerne.
Projektaftalen skal være afsluttet inden udgangen af 2021.
Ph.d.-kandidater forventes at starte i tidsrummet mellem 1. marts og 1. september 2021.
Alle medfinansiering og ph.d.-kandidater skal være sikret inden 1. september 2021, ellers vil prokeltlederen misligholde Arla-tilskuddet. Hvis nogen af de finansierede 3 projekter misligholder tilskuddet, vil de 2 projekter på reservelisten blive genovervejet til finansiering, denne proces udføres i dialog med de relevante projektledere.