BAT-projektet er afsluttet og leveret til Miljøministeriet

Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om etablering eller udvidelse af husdyrbrug der overstiger et bestemt niveau for ammoniakemission, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Foto: AU Foto

BAT-projektet er gennemført af Aarhus Universitet og Københavns Universitet for Miljøministeriet over en fire årig periode. Seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- og Kemiteknologi, AU har været projektleder i forhold til den tekniske og miljømæssige beskrivelse af effekter af stalde og teknologier, mens lektor Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, har været projektleder for de økonomiske analyser. 

Formålet med projektet har været at opdatere det faglige grundlag for en efterfølgende politisk revision af grænseværdierne for ammoniakemission (BAT-krav), der anvendes ved miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Du kan læse mere om BAT her.

Se nedenstående video, hvor seniorrådgiver Peter Kai fortæller om BAT.