Ansøgning om støtte til synergiskabende aktiviteter på ST

Ved fakultetsledelsesmødet 18. juni 2015 blev det besluttet at udmønte midler til synergipakker for at øge det faglige samarbejde på tværs af ST. Deadline for ansøgning er 13. august.

Foto: Roar Paaske, AU

Der kan søges inden for følgende områder:

(i) Generelle synergiskabende forskningsaktiviteter, (ii) Industri-kontaktskabende forskningsaktiviteter, og (iii) Myndighedsrådgivnings-kontaktskabende forskningsaktiviteter ved etablering af samarbejde med forskningsgrupper, der traditionelt ikke har bidraget til myndighedsrådgivning.   

En synergipakke er på 250.000 kr. pr. år i 2 år. 

Deadline for ansøgning er d. 13. august 2015.

Vi beklager den ekstremt korte deadline hen over sommerferien.  Den meget korte ansøgningsfrist skyldes, at Fakultetet netop har afsat midlerne til synergiskabende aktiviteter i budgettet for 2015. Der skal således igangsættes aktiviteter (og forbruges midler) allerede i 2015.

Ansøgningsskema

Projektbeskrivelse