Ansøgning om Kølpin Ravns Legat er åbnet

Legat fra botaniker og plantepatologen Frederik Kølpin Ravn uddeles igen i 2020. Ansøgninger skal indsendes senest 27. april 2020.

Foto: Colourbox

Det er nu muligt at ansøge om del i legatet fra Kølpin Ravn. Legatet uddeles én gang om året og har til formål at fremme plantepatologiske studier og at støtte forskning inden for botanikken.

Der uddeles tre-fire legatportioner á maksimalt 10.000 kroner, og midlerne uddeles fortrinsvis til yngre forskere eller specialestuderende.

Et krav for at komme i betragtning til legatet er, at ansøgninger indeholder en udførlig redegørelse for formålet, og desuden skal budget for den ansøgte aktivitet vedlægges. Uspecificerede ansøgninger afvises.

Det skal i ansøgningen endvidere oplyses, om der er søgt støtte til formålet fra anden side. Der vil generelt ikke kunne fås støtte til arrangementer m.v., der har fundet sted på det tidspunkt, ansøgningen behandles af bestyrelsen.

Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongresrejser samt ph.d.- og andre kurser. Kongresrejser støttes kun såfremt ansøgeren deltager med indlæg eller poster.

Bevillingstilsagnet bortfalder efter et år, medmindre andet aftales. Henvendelse herom rettes til formanden for legatets bestyrelse.

Ansøgninger skal senest mandag den 27. april 2020 indsendes på e-mail til formanden for legatets bestyrelse:

Særlig rådgiver Jørgen B. Jespersen
Dekanat, Tech
Aarhus Universitet
Telefon: 21 23 16 53
E-mail: jorgenb.jespersen@au.dk

Download ansøgningsskema