Ansøg om andel i Kølpin Ravns Legat

Legat fra botaniker og plantepatologen Frederik Kølpin Ravn uddeles i 2016. Ansøgninger skal fremsendes inden 25. april 2016.

Det er nu muligt at ansøge om del i legatet fra Kølpin Ravn. Legatet har til formål at fremme plantepatologiske studier og at støtte forskning indenfor botanikken.

Der uddeles mellem fire og seks legatportioner á maksimalt 10.000 kroner, og midlerne uddeles fortrinsvis til yngre forskere eller specialestuderende.

Et krav for at komme i betragtning til legatet er, at ansøgninger indeholder en udførlig redegørelse for formålet, og desuden skal budget for den ansøgte aktivitet vedlægges. Uspecificerede ansøgninger afvises.

Det skal i ansøgningen endvidere oplyses, om der er søgt støtte til formålet fra anden side. Der vil generelt ikke kunne fås støtte til arrangementer m.v., der har fundet sted på det tidspunkt, ansøgningen behandles af bestyrelsen.

Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongresrejser samt ph.d.- og andre kurser. Kongresrejser støttes kun såfremt ansøgeren deltager med indlæg eller poster.

Bevillingstilsagnet bortfalder efter et år, medmindre andet aftales. Henvendelse herom rettes til formanden for legatets bestyrelse.

Ansøgninger skal senest 25. april 2016 indsendes til formanden for legatets bestyrelse:

Særlig rådgiver Jørgen B. Jespersen
Science and Technology
Aarhus Universitet
Telefon: 21 23 16 53
E-mail: jorgenb.jespersen@au.dk

Hent ansøgningsskemaet her


Fakta:

Frederik Kølpin Ravn (1873-1920) var en dansk botaniker og plantepatolog. Han forsvarede doktorgraden i 1900 og blev i 1907 professor i plantepatologi. I 1913 blev Frederik Kølpin Ravn leder for Statens Plantepatologiske Forsøg og var endvidere involveret i oprettelse af det plantepatologiske laboratorium i Lyngby. 

Legatets formue er tilvejebragt ved en sammenlægning af professor dr. Frederik Kølpin Ravns Legat og Ernst Grams Mindelegat.