Aarhus Universitets jordbrugsforskning i verdenseliten

Aarhus Universitet har fået en flot placering på den seneste ”Academic Ranking of World Universities” og er helt oppe på en ottendeplads, når det kommer til forskning i jordbrugsvidenskab.

Den nylige ottendeplads er den flotteste placering, som Aarhus Universitet hidtil har fået på en verdensrangliste over universiteters jordbrugsforskning. Foto: DCA

Jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet bliver ved med at kravle op af ranglisten blandt universiteter i hele verden. 

På ”Academic Ranking of World Universities” (ARWU) ligger Aarhus Universitet således nummer otte blandt verdens bedste 500 universiteter inden for området ”Agricultural Sciences” (jordbrugsvidenskab) Universiteterne rankes efter en række forskellige parametre. Det er blandt andet antallet af publikationer i internationale videnskabelige tidsskrifter, og hvor ofte publikationerne citeres af andre forskere.

Der findes forskellige rankings på verdensplan, og Aarhus Universitet er på landbrugsområdet i top 10 på flere af dem, blandt andet på National Taiwan University (NTU) Ranking.

Flotteste placering hidtil

Den nylige ottendeplads er dog den flotteste placering, som Aarhus Universitet hidtil har fået på en verdensrangliste over universiteters jordbrugsforskning.

-          Jeg er ret imponeret over dette. Der er kun fire europæiske universiteter blandt top 10 på globale rankings på området for jordbrug og fødevarer. Forskerne på DCA-området kan være stolte af denne og andre flotte placeringer på forskellige ranglister. Ikke mindst taget i betragtning af, at vi faktisk kun har været egentlig universitet med ret til for eksempel at uddanne egne ph.d.’ere i ti år, siger Niels Halberg, som er direktør for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Professor ved Institut for Agroøkologi på AU Foulum, Lis Wollesen de Jonge, er enig i denne betragtning:

-          Jeg er meget stolt af vores flotte placering på ranglisten. Jeg tror en del af forklaringen er, at instituttet har prioriteret forskeruddannelsen højt fra første dag, vi blev en del af Aarhus Universitet. Vi har et meget internationalt orienteret ph.d.-program med omkring 70 indskrevne ph.d.-studerende, der alle bidrager til forskning på allerhøjeste niveau, siger hun.

Tiltrækker talenter

Institut for Agroøkologi har afdelinger i Foulum ved Viborg og Flakkebjerg nær Slagelse. Det er steder, som topforskere og elitestuderende ikke nødvendigvis kender. Placeringer i verdenseliten vil derfor kunne anvendes til at tiltrække nye talenter.

-          Jeg håber, at vi kan bruge placeringen til at kunne tiltrække de allerbedste unge talenter fra hele verden - helt fra bachelor, over ph.d. til postdoc-niveau. Det er dem, der holder pulsen oppe i instituttet; dem, der er fremtiden. Og der er bestemt nok af store globale udfordringer at tage fat på inden for vores forskningsområde, siger Lis Wollesen de Jonge.

Nye initiativer

DCA varetager Aarhus Universitets forskningsbaserede rådgivning af Miljø- og Fødevareministeriet. Direktør Niels Halberg ser nu fremad på hvilke initiativer, universitetet skal tage for at beholde og forbedre sin position på fødevare- og jordbrugsområdet.

-          Det er blandt andet vigtigt at sikre god rekruttering på alle de fagområder, som vi skal kunne levere forskningsbaseret rådgivning på. Vi skal også blive endnu bedre til at hente forskningsmidler i international konkurrence, især EU-midler. Fakultetsledelsen og institutterne arbejder koncentreret på dette og er meget opmærksom på den globale konkurrence om både forskningsmidler, studerende og talentfulde yngre forskere. Vi har desuden igangsat en undersøgelse af, hvordan vi kan øge hjemtagning af EU-midler. Vi vil gerne høre forskere om deres erfaringer med at søge og vinde EU-projekter og hvilke ønsker, der kunne være til at øge støtten i disse bestræbelser, siger Niels Halberg.

Academic Rank of World Universities udgives af den uafhængige organisation Shanghai Ranking Consultancy. Mere end 1200 universiteter bliver vurderet hvert år, og heraf kommer de 500 bedste med på ranglisten.

Hele ARWU-listen kan ses her.