Nyheder

12.06.2016 | DCA

Årsrapport fra DCA sætter fokus på forskningsbaseret myndighedsbetjening

I 2015 løste DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug mere end 150 opgaver for Miljø- og Fødevareministeriet. Det kan du læse meget mere om i DCA's årsberetning, der netop er udkommet.