Søg midler hos VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

Der er afsat 50 mio. kr. til uddeling inden for VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs fælles miljøprogram.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs fælles miljøprogram søger forslag til systemforandrende partnerskabsprojekter, som kan omsætte videnskabelig og praktisk viden til konkret handling. Målet er at fremme bæredygtig brug af land og hav i Danmark, og der er afsat 50 mio. kr. til uddeling inden for miljøprogrammet alene i år.

Torsdag 21. januar gæstede fondsrådgivere Helene Bjerre-Nielsen og Mikkel Klougart fra VELUX Fonden Aarhus Universitet og orienterede om dette års program, der har overskriften "Fra viden til handling - Bæredygtig brug af land og hav".

De gjorde klart, at fondene efterlyser konkrete, handlingsorienterede projekter, båret igennem af partnerskaber. Projekterne skal omsætte viden til handling, og de skal både demonstrere og afprøve bæredygtig udvikling.

Sidste år landende 144 projektideer på fondenes bord - og heraf blev syv projektet bevilget penge, samlet 56 mio. kr.

 

Igen i år vil bevillingsgiverne prioritere nytænkende projekter, som arbejder med systemforandring i forhold til ressourceforbrug, forvaltning, policy, forbrugsmønstre og værdier. Det kan fx være projekter, som stiller skarpt på sikring af biologisk mangfoldighed – uden dog at være store naturbevaringsprojekter - cirkulær økonomi, innovativ teknologi og adfærd.

Det kan også være projekter, som afprøver nye koncepter om prissætninger og/eller eksternalitetsberegninger i praksis.

Projekterne skal have et klart almennyttigt sigte. De skal med andre ord være til gavn for samfundet og uden kommerciel vinding for enkelte virksomheder eller individer.

Desuden skal projekterne have potentiale til at blive rullet ud i større skala på sigt.

LÆS HELE OPSLAGET HERfileadmin/DJF/DCA/Bibliotek/Pdf_dokumenter/MIB_opslag_2016.pdf

Ansøgningsfrist for projektide (tre sider): 22. februar 2016 kl. 12.00.