Kortlægning af AU's fødevareforsknings-kompetencer

Pjecen "Enabling world-class food innovation and sustainable food production - with interdisciplinary research solutions from Aarhus University" er nu udkommet.

Kortlægningen af AUs fødevarekompentencer er udgivet som rapport.
Kortlægningen af AUs fødevarekompentencer er udgivet som rapport.

Pjecen er udarbejdet som et svar på forskningsstrategien ”World Class Food Innovation towards 2030” fra Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer og en række større virksomheder på fødevareområdet.

Her er forsøgt at afdække AU’s samlede kompetencer på tværs af fakulteter – set i forhold til de syv enablers, som industrien har valgt i deres strategi. Rapporten oplister, hvem der har fungeret som kontaktperson for de forskellige forskningsmiljøer.

DCA og Institut for Fødevarevidenskab har været tovholdere på kortlægningen.

Pjecen vil nu blive anvendt til orientering af de pågældende organisationer, virksomheder, og andre eksterne samarbejdspartnere på fødevareområdet i Danmark såvel som internationalt. 

Den kan hentes her.