Årsberetning oversat til engelsk

Årsberetningen fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er netop udkommet på engelsk.

08.07.2019 | Nina Hermansen

Maria Knadel har været med til at udvikle en ny og hurtigere metode til at forudsige transporten af kemiske stoffer gennem jord. Læs mere på side 14 i årsberetningen fra DCA. Foto: Søren Kjeldgaard, AU Foto.

Hvert år udgiver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug årsberetningen Perspektiv, der har til formål at oplyse om det arbejde, som ligger til grund for Aarhus Universitets myndighedsrådgivning på jordbrugs- og fødevareområdet.

Årsberetningen for 2018 er nu oversat til engelsk og kan læses her:

Få tilsendt et trykt eksemplar

Du kan bestille trykte eksemplarer af DCAs årsberetninger ved at sende en mail til Jette Ilkjær (jette.ilkjaer@dca.au.dk) med angivelse af leveringsadresse og kontaktperson.

DCA, DCA medarbejdernyhed