Årsberetning: Få indblik i fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har netop udgivet årsberetningen for 2018.

13.05.2019 | Nina Hermansen

Maria Knadel har været med til at udvikle en ny og hurtigere metode til at forudsige transporten af kemiske stoffer gennem jord. Læs mere på side 14 i Perspektiv. Foto: Søren Kjeldgaard, AU Foto.

Maria Knadel har været med til at udvikle en ny og hurtigere metode til at forudsige transporten af kemiske stoffer gennem jord. Læs mere på side 14 i Perspektiv. Foto: Søren Kjeldgaard, AU Foto.

Hvert år udgiver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug årsberetningen Perspektiv, der har til formål at oplyse om det arbejde, som ligger til grund for Aarhus Universitets myndighedsrådgivning på jordbrugs- og fødevareområdet.

Årsberetningen for 2018 er netop udkommet – og kan læses her:

I årets udgivelse kan du bl.a. blive klogere på forskning i klima, næringsstoffer, IPM, cirkulær bioøkonomi, teknologi, husdyrproduktion, genetik, fødevarer og forbrugeradfærd.

Læs blandt andet, hvordan forskerne beregner miljøpåvirkningen af fødevareproduktionen, om potentialet for at dyrke flerårige afgrøder i oplandet til Limfjorden, om indsatsen for at sænke antibiotikaforbruget yderligere og om, hvordan krop og kost hænger sammen. 

Det nødvendige grundlag for højtkvalificeret myndighedsrådgivning

Forskningen danner det nødvendige grundlag for myndighedsrådgivningen, og betegnelsen forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter således både den forskningsbaserede rådgivning og den forskning, som rådgivningen bygger på.

Kontrakten mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet udgør en grundsøjle i finansieringen af jordbrugs- og fødevareforskningen. I 2018 modtog DCA 260,7 mio. kr. til dækning af den forskningsbaserede myndighedsbetjening. 

Bevillingen fra Miljø- og Fødevareministeriet gør det muligt at gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med organisationer og virksomheder. Dette samarbejde er sammen med bevillinger fra nationale fonde og forskningsprogrammer hovedårsagen til, at den samlede forsknings- og udviklingsindsats på jordbrugs- og fødevareområdet lå på knap 680 mio. kr. i 2018.

Håbet er, at Perspektiv vil skabe interesse og forståelse for forskningen og myndighedsrådgivningen og give læseren et indblik i, hvordan indsatsen styrker grundlaget for, at der kan træffes vigtige beslutninger på samfundsniveau.

DCA, DCA medarbejdernyhed