Nyhedsarkiv

18.03.2021 | DCA medarbejdernyhed

Arla Food for Health call for research applications 2021

Hør om finansieringsmuligheder fra Arla Food for Health til forskningsprojekter inden for fødevare- og sundhedsvidenskab i 2021. Online event den 5. maj.

09.03.2021 | DCA medarbejdernyhed

Kom med ideer til Økologi-Kongres 2021

Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret. Netop nu har du mulighed for at byde ind med ideer til kongressens oplæg

19.02.2021 | DCA medarbejdernyhed

Fokusgrupper leverer anbefalinger til det videre strategiarbejde

I slutning af sidste år arbejdede fire fokusgrupper i et intenst forløb med det formål at bidrage med input til en fælles ambition og strategisk retning for fakultetet. Her kan du læse om de mange idéer og input, fokusgrupperne har givet til det videre arbejde med en samlet strategi for Tech.

17.02.2021 | DCA medarbejdernyhed

Superklynge og AU's erhvervssatsning vil løfte vækstlaget inden for fødevarer og bioressourcer

Mere viden til virksomhederne, flere succesfulde startups og nye bæredygtige løsninger inden for fødevarer og bioressourcer. Det er målet for en ny samarbejdsaftale mellem Food & Bio Cluster Denmark og Aarhus Universitets erhvervssatsning.

22.12.2020 | DCA medarbejdernyhed

90 millioner kroner til fødevareerhvervenes grønne omstilling

GUDP har åbnet for ansøgninger til første ordinære ansøgningsrunde i 2021. Der er 90 mio. kr. i puljen, og ansøgningsfristen er den 2. marts klokken kl. 12.00.

22.12.2020 | DCA medarbejdernyhed

50 millioner til forskning, udvikling og innovation i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

I samarbejde med ICROFS åbner GUDP for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at udvikle økologisektoren og styrke økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed.

12.10.2020 | DCA medarbejdernyhed

Har du nogensinde overvejet at bruge ”citizen science” i din forskning?

Et EIT Food-kursus om at inddrage borgere i videnskabelige aktiviteter, såkaldt ”citizen science” finder sted i efteråret. Kurset vil lære de studerende at anvende principper for ”citizen science” til at skabe aktiviteter, der inddrager borgere, via digitale gamification-platform.

Foto: Jesper Rais, AU Foto.

29.09.2020 | DCA medarbejdernyhed

Åbent for ansøgninger til Mejeribrugets ForskningsFond (MFF)

Nu er der åbent for ansøgninger til Mejeribrugets ForskningsFond (MFF). Ansøgningsfristen er den 26. november 2020.

Morten Ambye-Jensen forsker i bioraffineringsteknologier, og det nye bioraffineringsanlæg på AU Foulum bliver en vigtig brik i omstillingen til et cirkulært og mere miljø- og klimavenligt landbrug. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

21.09.2020 | DCA medarbejdernyhed

DCA's årsberetning udkommet på engelsk

Den engelske udgave af årsberetningen fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er nu udkommet.

Foto: Jesper Rais

14.09.2020 | Calls

Bliv en del af Arlas og Aarhus Universitets ph.d.-program

Nu er der åbent for ansøgninger til Arlas og Aarhus Universitets ph.d.-program 2021. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2020.

Viser resultater 1 til 10 ud af 142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste