Nyheder

04.07.2016 | DCA medarbejdernyhed

Nyt om fremdriftsreformen

Studerende og undervisere på ST opfordres til at holde sig orienterede via ny informationsside om fremdriftsreform II. Vær opmærksom på, at de nye fremdriftsregler træder i kraft den 1. september 2016 og er gældende for alle studerende på bachelor-, kandidat- og civilingeniøruddannelser på ST, mens diplomingeniøruddannelserne først inkluderes i…

04.07.2016 | DCA medarbejdernyhed

Nyt ERC-initiativ skal tiltrække talenter

Forskningsudvalget på ST opfordrer institutter og centre til at identificerere potentielle udenlandske forskertalenter, der med fordel kunne inviteres til et særligt individuelt tilrettelagt forløb i efteråret 2016. Formålet er at knytte tættere bånd og påbegynde en ERC-ansøgning med AU som værtsinstitution. Initiativet er målrettet potentielle…

Du kan downloade eller bestille eksemplarer af Perspective, den engelske udgave af DCA's årsberetning. Foto. Jesper Rais

01.07.2016 | DCA

Årsrapport fra DCA er udkommet på engelsk

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs årsrapport er netop udkommet på engelsk.

12.06.2016 | DCA

Årsrapport fra DCA sætter fokus på forskningsbaseret myndighedsbetjening

I 2015 løste DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug mere end 150 opgaver for Miljø- og Fødevareministeriet. Det kan du læse meget mere om i DCA's årsberetning, der netop er udkommet.

09.05.2016 | DCA medarbejdernyhed

Villum Fonden - ansøgningsfrist 28. september

Dette program har som mål at støtte forskere, der har potentialet til at yde væsentlige bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning på en dansk uddannelsesinstitution. Programmet er for forskere, som har udvist betydelig originalitet og fremragende forskningsresultater.

Som udviklingschef ved gartneriet Knud Jepsen har Kai Lønne Nielsen været med til at udvikle dyrkningen af Kalanchoë.

18.04.2016 | DCA medarbejdernyhed

Ny adjungeret lektor skal sikre et tættere samarbejde med gartnerisektoren

Tidligere seniorforsker og nuværende udviklingschef hos Knud Jepsens A/S, Kai Lønne Nielsen, bliver tilknyttet Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet som adjungeret lektor.

12.04.2016 | DCA medarbejdernyhed

Workshop om personlige hjemmesider på AU

En AU-arbejdsgruppe søger VIP-ansatte til en workshop, hvor deltagerne skal komme med input til forbedringer af medarbejdernes personlige hjemmesider.

08.04.2016 | DCA medarbejdernyhed

Ja tak til øget åbenhed om myndighedsrådgivning

Prodekan Kurt Nielsen og DCE-direktør Hanne Bach kommenterer på den aktuelle debat om de kontrakter, som universiteternes myndighedsrådgivning foregår under.

06.04.2016 | DCA medarbejdernyhed

Udbud af midler til forskning i IPM

Søg midler til tværnationale forskningsprojekter inden for Integrated Pest Management (IPM) i regi af ERA-Nettet C-IPM.

06.04.2016 | DCA medarbejdernyhed

Ansøg om andel i Kølpin Ravns Legat

Legat fra botaniker og plantepatologen Frederik Kølpin Ravn uddeles i 2016. Ansøgninger skal fremsendes inden 25. april 2016.

Viser resultater 91 til 100 ud af 149

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste