Nyheder

29.03.2016 | DCA medarbejdernyhed

VILLUM FONDEN afholder informationsmøde på ST

På mødet præsenterer fonden de nye forskningsstøtteprogrammer og forskningsstrategi for det tekniske og naturvidenskabelige fagområde. Målgruppen er forskere og medarbejdere, der bistår forskerne med deres ansøgninger.

Colourbox

17.03.2016 | DCA medarbejdernyhed

Søg sabbaticalstipendier

Det er nu igen muligt at søge ST's Forskningsudvalg om sabbaticalstipendier til udlandsophold

16.03.2016 | DCA medarbejdernyhed

Postdoc fra AGRO er eneste AU-modtager af FTP-bevilling

AU’s eneste modtager af midler fra Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produktions seneste postdoc-bevillingsrunde er fra AGRO.

07.03.2016 | DCA medarbejdernyhed

Fuld opbakning til forskerne i sagen om landbrugspakken

Aarhus Universitet bakker fuldt op om de forskere, som udfører myndighedsrådgivning, skriver dekan Niels Christian Nielsen i forlængelse af en artikel om landbrugspakken i fredagens Berlingske. Læs mere her.

06.03.2016 | Navne

Ny professor i bæredygtighed

Tommy Dalgaard ved Institut for Agroøkologi er udnævnt til professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse.