Nyheder

04.07.2016 | DCA medarbejdernyhed

Kontor til fri afbenyttelse i Agro Food Park

På vegne af jordbrugs- og fødevareforskningen ved AU lejer DCA et kontorlokale i Agro Food Park. Lokalet har seks arbejdspladser, og de fem kan frit benyttes af medarbejdere fra institutter tilknyttet DCA.

04.07.2016 | DCA medarbejdernyhed

Internationalisering af dansk forskning får høj prioritet hos Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd satser markant på internationalisering af dansk forskning med afsæt i danske forskere. 1 milliard kroner udbydes i konkurrence uden tematiske eller faglige begrænsninger for at fremme de mest excellente forskningsprojekter med international tyngde. Se ansøgningsmuligheder og frister i efteråret 2016 og foråret 2017

04.07.2016 | DCA medarbejdernyhed

Nyt om fremdriftsreformen

Studerende og undervisere på ST opfordres til at holde sig orienterede via ny informationsside om fremdriftsreform II. Vær opmærksom på, at de nye fremdriftsregler træder i kraft den 1. september 2016 og er gældende for alle studerende på bachelor-, kandidat- og civilingeniøruddannelser på ST, mens diplomingeniøruddannelserne først inkluderes i…

04.07.2016 | DCA medarbejdernyhed

Nyt ERC-initiativ skal tiltrække talenter

Forskningsudvalget på ST opfordrer institutter og centre til at identificerere potentielle udenlandske forskertalenter, der med fordel kunne inviteres til et særligt individuelt tilrettelagt forløb i efteråret 2016. Formålet er at knytte tættere bånd og påbegynde en ERC-ansøgning med AU som værtsinstitution. Initiativet er målrettet potentielle…

Du kan downloade eller bestille eksemplarer af Perspective, den engelske udgave af DCA's årsberetning. Foto. Jesper Rais

01.07.2016 | DCA

Årsrapport fra DCA er udkommet på engelsk

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs årsrapport er netop udkommet på engelsk.