Kommunikation

DCA er ramme for AU's tværgående faglige kommunikation med jordbrugs- og fødevaresektoren og står til rådighed som forskernes faglige sparringspartner. Det gælder både i forhold til at vedligeholde og etablere forskningssamarbejde med sektoren og i forhold til at håndtere kommunikationsmæssige problemstillinger i relation til myndighedsbetjeningen. DCA skal således altid involveres i forbindelse med problemstillinger, som har relation til kontrakten med Fødevareministeriet.

DCA Centerenheden kan hjælpe med følgende opgaver:

Støtte til løsning af kommunikationsopgaver

  • Rådgivning om faglige kommunikationsvalg i både danske og internationale forskningsprojekter
  • Bidrag til udarbejdelse af proaktive kommunikationsplaner
  • Støtte til krisekommunikation
  • Rådgivning og støtte til udarbejdelse af journalistiske produkter i forbindelse med formidling af forskningsresultater, bevillinger etc.
  • Tilbud om træningskurser med fokus på både mediehåndtering- og myndighedsbetjening
  • Udvikling af hjemmesider, som samler forskningen på tværs af institutter og forskergrupper
  • Hjælp til udvikling af projekthjemmesider, herunder SharePoint-sider
  • Udarbejdelse af informationsmaterialer om faglige emner inden for fødevare- og jordbrugsforskningen, samt redigering, opsætning og publicering af DCA-rapporter

Støtte til afholdelse af arrangementer og rundvisninger

  • Bistand til synliggørelse og afvikling af forskningsrelaterede arrangementer, heriblandt udarbejdelse af pressemateriale, rundvisninger etc.

Vil du vide mere?

Kontakt

Claus Bo Andreasen

Chefkonsulent DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
M
H A14, 4066
P +4587151278
P +4540798032

Nina Hermansen

Kommunikationskonsulent DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Jette Ilkjær

Kontorfuldmægtig DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
M
H A14, 4073
P +4587151248
P +4522183077

Ib Sillebak Kristensen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed
M

P +4587158036
P +4530288665
110081 / i31