Ny årsberetning: Kom i marken med Aarhus Universitet

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har netop udgivet årsberetningen for 2017.

10.06.2018 | DCA-redaktionen

I årets Perspektiv kan du bl.a. møde professor Hanne C. Bertram, der i 2017 modtog Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-pris. Foto: Ditte Valente/Eliteforsk 2017

Hvad foregår der på markerne, i laboratorierne og i staldene på Aarhus Universitet? Det kan du få et indblik i i DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs årsberetning for 2017, der netop er udkommet.

Hent årsberetningen her

Som tidligere er årsberetningen udarbejdet for at oplyse om det arbejde, som ligger til grund for Aarhus Universitets myndighedsrådgivning på jordbrugs- og fødevareområdet. Artiklerne giver læseren et indblik i, hvordan samarbejdet på tværs af institutter og mellem forskere og erhvervet bidrager til at styrke grundlaget for, at der kan træffes vigtige samfundsmæssige beslutninger.

- Lige nu er Danmark i den enestående situation, at det ved Aarhus Universitet er muligt at gennemføre sammenhængende, problemløsende forskning, som dækker hele jordbrugs- og fødevareområdet. Det vil sige, at det er muligt at skabe en direkte sammenhæng mellem plantedyrkning, miljøbelastning, husdyrproduktion og fødevarekvalitet. En sådan tværfaglig og sammenhængende forskning er det ikke muligt at udføre ret mange andre steder i verden, siger direktør for DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer, Niels Halberg.

Visionen er, at artiklerne vil skabe interesse og forståelse - både for forskningen og for myndighedsrådgivningen.

God læselyst!

DCA, DCA medarbejdernyhed
105715 / i31