Minister fik nyt indblik i landbrugsforskningen

Der var bæredygtige energisystemer og selvkørende maskiner på programmet, da forsknings- og uddannelsesministeren besøgte AU Foulum.

18.11.2018 | Claus Bo Andreasen

Adjungeret professor Ole Green og lektor René Gislum præsenterede den nyudviklede ”Robotti”, der er en såkaldt selvkørerende redskabsbærer. Foto: Claus Bo Andreasen

Adjungeret professor Ole Green og lektor René Gislum præsenterede den nyudviklede ”Robotti”, der er en såkaldt selvkørerende redskabsbærer. Foto: Claus Bo Andreasen

- AU Foulum er en unik forskningsfacilitet, som gør det muligt at gennemføre en sammenhængende forskning inden for den cirkulære bioøkonomi. Det er enestående selv på verdensplan, og AU Foulum er da også en ekstrem vigtig del af strategien for Science and Technologi ved Aarhus Universitet.

Sådan sagde dekan Niels Chr. Nielsen til uddannelse- og forskningsminister Tommy Ahlers, da sidstnævnte besøgte AU Foulum mandag 12. november.

Videre pegede dekanen på, at forskningsanlægget i Foulum er en milliard investering – og at det på mange måder kan betegnes som 80’ernes investering i lejet af de nuværende investeringer i ESS-faciliteten i Lund, og et unikt eksempel på vellykket udflytning af arbejdspladser.

Formålet med ministerens besøg var at få en orientering om centrets forskningsaktiviteter inden for jordbrug, fødevarer og grøn energi; bl.a. hvordan udviklingen af grønne teknologier kan bidrage til erhvervsmæssig vækst samtidig med opfyldelse af klima- og miljømål.

I den forbindelse beskrev dekan Niels Chr. Nielsen og direktør for DCA Niels Halberg centrets unikke rolle i forhold til myndighedsrådgivning, udvikling af nye teknologier til landbrugs- og fødevaresektoren og centrets helt centrale rolle i fakultets strategi relateret til FN’s bæredygtighedsmål.

Vind bliver til naturgas

Ministeren fik syn for sagen ved at besøge AU Foulums biogasforsøgsanlæg, hvor sektionsleder Lars Ditlev Mørck Ottosen fra Institut for Ingeniørvidenskab gav eksempler på forskning i vedvarende energiteknologier, herunder hvordan biogas kan indgå i et bæredygtigt energisystem sammen med sol, vind og naturgas.

I samarbejde med bl.a. Haldor Topsøe og andre virksomheder er forskerne langt fremme med udvikling af en teknologi, som populært sagt kan omdanne vindenergi til naturgas. Processen foregår via biogasanlæg og indebærer, at det el-overskud, som opstår i situationer med blæst og lavt energiforbrug, kan omdannes til naturgas og oplagres i naturgasnettet. I naturgasnettet kan der oplagres energi svarende til omkring tre måneders forbrug, og det betyder, at biogasanlæggene kan bidrage til at sikre en jævn forsyning af vedvarende energi.

Ministeren styrede

Næste stop på ministerbesøget var forsøgsstationen Foulumgård, som huser undersøgelser inden for bl.a. plantedyrkning, jordbiologi, klimarelateret forskning og jordbrugsteknologi.

Her præsenterede direktør, adjungeret professor Ole Green og lektor René Gislum, Institut for Agroøkologi, den nyudviklede ”Robotti” fra firmaet Agrointelli. Robotti er en såkaldt selvkørerende redskabsbærer og kan eksempelvis monteres med udstyr til henholdsvis ”genkendelse” og ”fjernelse” af ukrudtsplanter. Det betyder, at Robotti, når den er monteret med en radrenser, kan fjerne ukrudt i rækkesåede afgrøder.

Robotti præsenteres om få uger på det danske marked, og det er et lysende eksempel på, hvordan samarbejde mellem landbrugs- og ingeniørvidenskab kan skabe bæredygtige og intelligente løsninger.

Samtidig er den sjov at arbejde med; sådan så det i hvert fald ud, da ministeren fik overdraget fjernbetjeningen og fik lov at styre robotten.

Ønsker til ministeren

Ministeren virkede oprigtigt begejstret for besøget, men han fik også nogle ønsker med hjem. Bl.a. fortalte forskerne, at der mangler finansieringsmuligheder for den langsigtede strategiske forskning. P.t. er der gode muligheder for at finde finansiering til både grundforskning og til projekter med hurtige omsætning til erhvervsnytte i samarbejde med virksomheder.

Derimod mangler der finansiering til den langsigtede samfundsvigtige forskning i f.eks. udviklingen af bæredygtige energiforsyningssystemer, hvor erhvervspotentialet ført realiseres på en længere tidshorisont.


Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Claus Bo Andreasen
DCA – Nationalt Center for Fødevare og Jordbrug
E-mail: clausbo.andreasen@dca.au.dk
Mobil: 4079 8032.

DCA, DCA medarbejdernyhed
105715 / i31