Få det fulde overblik over AU’s kompetencer inden for fødevareforskning

I ny omfattende kortlægning samles for første gang alle de kompetencer og faciliteter, Aarhus Universitet råder over på fødevareforskningsområdet.

07.11.2018 | Camilla Mathiesen

På tværs af fagdiscipliner, institutter og fakulteter har man for første gang samlet universitetets kapaciteter inden for fødevareforskning i publikationen Enabling world –class food innovation and sustainable food production  - with interdisciplinary research solutions from Aarhus University. Målet er at gøre det nemmere for potentielle samarbejdspartnere, både herhjemme og internationalt, at finde frem til, hvem på AU der arbejder med et givent fagområde..

Kortlægningen kommer som respons på industriens forskningsstrategi på fødevareområdet, World Class Food Innovation towards 2030, som Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og en række større danske fødevarevirksomheder udsendte i 2017. Heri identificeres en række løftestænger eller forudsætninger, der er nødvendige for at løse de store udfordringer på fødevareområdet, som verden står overfor.

Et problem – mange løsninger
AU har et Institut for Fødevarevidenskab, men der forskes i de løsninger, fremtidens fødevareproduktion har brug for, i adskillige forskellige afdelinger på universitetet. Hvad enten det gælder intelligent emballage, recirkulering af ressourcer, brugen af big data, samspillet mellem genetik og sundhed eller fødevarer med sundhedsfremmende egenskaber.

Enabling world –class food innovation and sustainable food production  - with interdisciplinary research solutions from Aarhus University fungerer som en slags emneopdelt vejviser og giver et overblik over, hvilke afdelinger og personer, der arbejder med hvilke områder samt know-how og udstyr universitetet råder over indenfor hvert specifikke felt.

De syv områder, hvis titler er hentet fra den oprindelige strategi formuleret af industrien, er:

1.       Sustainable production through circular economy

2.       Food design – from molecular interaction to excellent eating

3.       Food analytics, ensuring and documenting safe foods

4.       Omics technologies – from molecules to understanding

5.       Foods contributing to health and well-being Enabler

6.       Agile and intelligent automation Enabler

7.       Connected and competitive through smart use of big data

Hvert emne er desuden eksemplificeret med et par case historier, der demonstrerer, hvordan AU  arbejder tværdisciplinært på disse områder.

Desuden introduceres to af de tværfaglige centre, iFOOD Aarhus University Centre for Innovative Food Research og CBIO Aarhus University Centre for Circular Bioeconomy, som AU for nyligt har søsat, netop med henblik på at facilitere en mere holistisk tilgang til problemløsningen på de områder vedr. fødevarer, der er på den globale dagsorden i disse år.

Michelle Williams, institutleder på Institut for Fødevarevidenskab har været tovholder på kortlægningen. Hun siger:

-Kortlægningen har vist både bredden og styrken af den fødevarefaglige ekspertise, der findes på tværs af AU.  Den har desuden tydeliggjort, at vi er særdeles stærke på det tværfaglige, interdisciplinære samarbejde. Vi håber, at dette overblik over vores kompetencer og fokusområder vil være nyttig for både forsknings- og  industrielle partnere og gøre det nemmere for dem at skabe nye forbindelser og samarbejder ind i vores organisation.

AU styrke er blandt andet, at vi dækker hele værdikæden på fødevareområdet - fra primærproduktion til forarbejdning, distribution, forbrugermønstre, fødevarer og sundhed, genanvendelse samt ressourceoptimering.

Med det danske fødevare-innovations- økosystem, der løbende opbygges i Agro Food Park i Skejby, hvor Institut for Fødevarevidenskab flytter ind næste år, tæt på en række innovative fødevarevirksomheder og som nabo til det nye supersygehus, har vi de bedste forudsætninger for at bidrage til at skabe sunde, bæredygtige og fremtidssikrede løsninger på fødevareområdet.

 Hent kortlægningen her

Udgivelse, DCA, Institut for Fødevarer, Food
105715 / i31